Premies

Gemeentelijke tegemoetkoming

De premie voor de plaatsing van fotovoltaïsche zonnepanelen in onze gemeente bedroeg in 2009, 500 euro.

U kan oa via de website https://www.premiezoeker.be/ de premie van uw stad of gemeente raadplegen. Meestal kan u via de website van uw stad ook meer info verkrijgen.

Fiscaal voordeel door de federale overheid

De federale overheid ken een belastingsvoordeel toe van 40% van de uitgaven (uw factuur) met een maximum van 3600 euro.

Door dit fiscaal voordeel betaald u ook minder gemeentebelastingen.

Opmerkingen:
Is het huis ouder dan 5 jaar en overschrijdt u het max. van 3600 euro dan mag u het overige bedrag overdragen naar de 3 volgende belastbare tijdperken.

Groenestroomcertificaat door de Vlaamse Overheid

In 2006 startte de Vlaamse overheid met een systeem van premies voor het opwekken van elektriciteit uit fotovoltaïsche zonnepanelen (PV-panelen).

Voor elke 1000 kWh opgewekt elektriciteit met een solarsysteem ontvangt de eigenaar een groene stroom certificaat. Elk certificaat kan vervolgens bij de netbeheerder ingeruild worden tegen een gegarandeerde waarde.

Daar de installatie in gebruik wordt genomen voor eind 2009 komen wij in aanmerking voor een subsidie van 450 euro per 1000 kWh opgewekte elektriciteit gedurende 20 jaar vanaf de inwerkingstelling van de installatie.

Vanaf 2010 gelden voor nieuwe zonnepanelen installaties die in gebruik worden genomen een nieuwe regeling voor groenestroomcertificaten.

Wanneer certificaten aanvragen?

Het is van belang dat u tijdig groenestroomcertificaten aanvraagt om zo snel mogelijk na de indienstname van uw installatie recht te hebben op groenestroomcertificaten. Voor zonnepanelen met een maximaal AC-vermogen van de omvormers tot en met 10kW ontvangt u groenestroomcertificaten voor de hoeveelheid elektriciteit die u hebt geproduceerd vanaf de datum waarop de VREG uw correcte en volledig ingevulde aanvraag voor groenestroomcertificaten ontvangt.