Opbrengstprognose

Deze prognose houdt rekening met verscheidene factoren zoals het aantal panelen, het totaal vermogen ervan, de aankoopprijs, prijsstijging energie, opbrengst electriciteit, belastingsvoordeel en zoveel meer.

Naargelang de leverancier, het soort panelen en de ligging van uw woning kan dit wel wat verschillen.

Via deze opbrengstprognose en het opgetekende rendement kan u de door de leverancier meegedeelde cijfers vrijblijvend vergelijken.