Zonnepanelen

Welkom op de startpagina van deze website over geplaatste zonnepanelen. Het doel van deze website is ontdekken wat zonnepanelen met de jaren gaan opbrengen.

De overweging om deze PV installatie of zonnepanelen te plaatsen lagen vooral in het feit dat we denken dat deze installatie ons groene stroom gaat opleveren in de komende jaren.

De combinatie van de lage aankoopprijs, het verkrijgen van een groen certificaat, de groene premie van ons gemeentebestuur en het belastingsvoordeel hebben velen doen besluiten om zonnepanelen te leggen.

Bijkomend vermoeden wij dat de elektriciteitsprijzen niet zullen dalen en we op langere termijn ook de prijsstijgingen zullen opvangen met onze opgewekte groene stroom.

Wat de specificiteiten zijn en welke rendement we nu echt halen van een solar systeem. In de loop der tijd kan je dan de prognose van de zonnepanelen leverancier vergelijken met de werkelijke cijfers. Zo kan u zelf een geschatte terugverdientijd berekenen.

Helpt de Belgische overheid?

De meeste gemeentelijke besturen of steden verstrekken een premie voor het plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen of een solar system. De federale overheid kent een belastingsvermindering of fiscaal voordeel toe. De Vlaamse overheid subsidieert de eigenaren van een PV-installatie met een groenestroomcertificaat.

In de praktijk kan de ene zonnepanelen PV installatie een beter rendement opbrengen dan de andere. Niet iedere installatie is dezelfde, daarom is alle info indicatief en niet bindend.

Welke zonnepanelen?

De zonnepanelen die zijn geplaatst zijn Mono-crystal silicon solar cells. Meer over zonnepanelen vindt u op zonne-energiegids.be.

De panelen zijn 1580 mm x 808 mm x 45 mm.

Het gewicht is 15 kg/paneel.

Weerstaat aan vocht en corrosie tegen het weer en klimaat.

Getemperd glas, beschermd tegen wind, hagel en sneeuw.

De kenmerken van de modules beantwoorden aan volgende norm IEC 61215 voor kristallijne modulen met een minimum rendement van 12%.

Gemakkelijk te installeren en korte installatieperiode.

25 jaar power output garantie aan 80%.
10 jaar power output garantie aan 90%.